Kort fra Eniro Om Kirkemarken

Kirkemarken består af vejene
Espekjær
Budager
Skræddertoften

som er sideveje til Ølbyvej i Lille Skensved


Alle tre veje er 15 km legeområde
hvilket bl.a betyder at der skal tages
særlige hensyn til gående og legende børn.